Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Výsledky projektu

Metodická brožura pro práci s chytrou ptačí budkou

| Brozura Chytra ptaci budka.pdf – PDF, 13 MB |

Spolupráce se školami v rámci projektu Ptáci Online

| Promo video |

Sýkory světa

Děkujeme všem školám, které nám zaslaly přes dvě stovky úžasných kreseb, maleb a ilustrací v rámci výtvarné aktivity Sýkory světa. Z výběru jsme sestavili faktografické plakáty "Sýkory ČR" a "Sýkory světa", které jsou volně ke stažení níže. Ukázku zaslaných kreseb budeme průběžně rozšiřovat.

| Sýkory světa plakát (PDF, 2.5MB) | Sýkory ČR plakát (PDF, 1.2MB) |

Informační brožura o ptácích pro účely výuky

| Komiks |  Diář | Vytvořila Patricia Calabria. DINO Schools of Prague.

Sýkora koňadra očima dětí

Hnízdění sýce rousného

Predace hnízda sýce rousného kunou lesní

Predace hnízda špačka obecného vrabcem polním

Špaček obecný, námluvy

Špaček obecný, námluvy

Špaček obecný, výzdoba hnízda

Špaček obecný, zpěv

Špaček obecný, zahřívání vajec

Špaček obecný, mláďata

Sýkora koňadra, přinášení potravy během zahřívání vajec

Sýkora koňadra, komunikace mezi rodiči

Sýkora koňadra, líhnutí mláďat

Sýkora koňadra, péče o mláďata

Sýkora koňadra, péče o mláďata

Sýkora koňadra, krmení mláďat

Sýkora koňadra, krmení mláďat

Sýkora koňadra, odnášení trusu

Sýkora koňadra, odnášení trusu

Sýkora koňadra, úmrtí mláďat, infekce Ornithonyssus sp.

Sýkora koňadra, mrtvé mládě

Sýkora modřinka, zahřívání vajec

Sýkora modřinka, čištění hnízda

Sýkora modřinka, odnášení trusu

Vrabec polní, zahřívání vajec

Vrabec polní, zahřívání vajec

Vrabec polní, krmení mláďat

Vrabec polní, krmení mláďat