Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Hlavní technologický partner

Chytrá ptačí budka je vyvíjena ve spolupráci s Elnico s.r.o.

Partneři

Sponzoři

Grantová podpora